Arkiv

Arkiv

Notes From a Border River / Robert Powell

Notes From a Border River (40 pages) was published by AmosLAB in July 2020. It is inspired by Robert Powell’s collaborative project ‘Voicing The Bridge’ on the Irish border in 2019, with artists Jan-Erik Andersson and Eileen Hutton. Supported by Irish artists, musicians and performers and funded by the Finnish Institute London, ‘Voicing The Bridge’ focused on the border river Finn, and in particular the extraordinary bridge at Clady, County Tyrone, to consider the theme of ‘freedom of movement’.

Notes From A Border River is a mix of poetry, diary, and imagery, tracking the project as it developed during the troubled Brexit negotiations of 2019. It also aims to share something of the creative process – how the poems Powell produced emerged from encounters, walks, research, and happenstance.

Notes From A Border River is a companion-piece to ‘Voicing The Bridge’, Jan-Erik Andersson’s film from the same project. Voicing The Bridge

Robert Powell was born and raised in Canada and now lives in York, England. He has produced four poetry collections and two short films, including Source with Jan-Erik Andersson. He was awarded an Honorary Fellowship by the Royal Institute of British Architects (RIBA) for his promotion of the role of the arts in place-making – a key part of the AmosLAB ethos.

www.rjpowell.org

Verksamhet 2013–2018

25.11.2018. Apple Concert på Åbo Akademis ”Imagine” seminarium

AmosLAB fungerade som producent när konstnären Jan-Erik Andersson tillsammans med ljudkonstnären Shawn Decker, professor vid the School of the Art Institute of Chicago, gjorde en performance, Apple Concert, vid Åbo Akademis jubileumsseminarium i Sigynsalen i Åbo, inför en publik på över 300 personer, inklusive president Tarja Halonen. AmosLAB finansierade Deckers medverkan.

I performancen, medverkade även hela ledningsgruppen för ÅA; rektor Mikko Hupa, kansler Ulrika Wolf-Knuts, förvaltningsdirektör Ulla Achrén, samt vicerektor Niklas Sandler.

29.10.2018. AURA: Poeten Robert Powell i Life on a Leaf-huset

AmosLAB har producerat den engelska poeten Robert Powells bokprojekt om Aura å, kallat Aura. Powell har jobbat ihop med konstnärer i Åbo, vilka alla bidragit till materialet, som publicerats i boken. Konstnären Jan-Erik Andersson har tillsammans med Powell gjort en dikt-video där videoinspelningar från Aura ås källa till mynning gjorda av Andersson används. Videon är publicerad på YouTube. Jan Kenneth Weckman har gjort ett digitalt arbete baserat på ett gammalt fotografi från Aura å till boken.

Powell har även på initiativ av AmosLAB ordnat tillställningar i Nautelankoski museum, Åbo stadsbibliotek samt gjort en workshop med studerande från den engelska institutionen vid Åbo Akademi. Vid boklaunchen i Life on a Leaf huset medverkade även poeten Jyrki Kiiskinen, som läste några av Powells dikter som han översatt.

Booklaunch på video: https://youtu.be/jaGo9dFhyTs

Jan-Erik Andersson & Robert Powell video-poem ”Source”: https://youtu.be/O_TAwxBurhQ

23.10.2018. Listening to the Symposium–performance i Life on a Leaf -huset

AmosLAB producerade seminariet Konsten med Universitet i Observatoriet i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi. Under kvällstillställningen i Life on a Leaf-huset gjorde konstnären Jan-Erik Andersson och ljudkonstnären Shawn Decker, professor vid the School of the Art Institute of Chicago, en performance där de utnyttjade inspelningar från seminariet under dagen. AmosLAB finansierade Deckers medverkan.

23.10.2018. Konsten med Universitet: Jan Kenneth Weckman. Utställning, bokprojekt samt konstbaserat seminarium i Observatoriet

Ett konstbaserat seminarium om universitetet som idé och verklighet. Under rubriken Konsten med universitet har bildkonstnär tillika bildkonstdoktorn Jan Kenneth Weckman färdigställt en serie konstverk, som alla belyser universitetet ur olika aspekter och som visades i Vattenlagret mellan 23 oktober och 11 november 2018.

I anslutning till utställningen producerades en utställningskatalog med samma namn, där man finner reproduktioner av Weckmans bilder, tillsammans konstnärens introducerande och kommenterande texter samt bidrag av Thomas Karlsohn och Bengt Kristensson Uggla. Den första versionen av Diagram as Art planerades som en monumentalmålning av Åbo Akademi, nämligen dess organisationsdiagram “som konst” tänkt att utföras i aulautrymmet i Gadolinium-byggnaden, Biskopsgatan, Åbo.

Den realiserade utställningen öppnar mera generella frågor på överbryggande höjd, tvärs över specifika discipliner och teoretiska utgångspunkter. Den konstnärliga gestaltningen presenteras som amatörens från en position utanför universitetet, som konsument av historia och konst likaväl som vetenskapliga populariseringar – men med ett antal bekymrande frågor.

Seminariet den 23 oktober vände sig till en initierad krets av personer med lust och kompetens att samtala om universitetet, där konsten tillsammans med texter och inspel användes som utgångspunkt för ett angeläget samtal om universitetets historia och framtid. Konsten kan säga oss något nytt om universitetet – och konsten att idag vara ett universitet. Det finns också många skäl att idag åter ställa de enkla och grundläggande frågorna igen: Vad är egentligen ett universitet? Vad har det blivit av universitetets idé efter de metamorfoser det genomgått under århundradens lopp? Hur ska man förstå relationerna mellan universitet och vetenskap i ett historiskt perspektiv och vad händer med universitetet i en tid då vetenskapen tycks ha migrerat till hela samhällskroppen? Vad händer med universitetet, dess idé och själ, i globaliseringens konkurrensstat och när universitet idag öppet angrips och ifrågasätts av makthavare? Håller vi rent av på att förlora konsten att vara ett universitet? Har universitetet alls någon framtid?

Förutom konstnären Jan Kenneth Weckmans introduktion, bidrog några särskilt inbjudna personer med sina tankar: docent Thomas Karlsohn från Uppsala Universitet, Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts och Sveriges ”universitetskansler” (generaldirektör för UKÄ) Anders Söderholm med flera. Som moderator för dagen fungerade professor Bengt Kristensson Uggla, som också inledde. I samband med seminariet bjöd konstnär och bildkonstdoktor Jan-Erik Andersson och ljudkonstnär tillika professorn vid Chicago Art Institute, Shawn Decker, på en konstnärlig intervention för att ytterligare stimulera tankarna.

Projektet var en del av jubileumsprogrammet för Åbo Akademi 100 år.

Seminariet på video: https://youtu.be/DoGfqHVdjAk

 

29–30.2018. Architecture/Art/Ornament/Happiness:
Jan-Erik Andersson och Life on a Leaf föreningen

Lördag 29.9.2018. 11.00–17.00. En kreativ workshop för studerande i Konst och arkitektur Åbo konstakademi, Slottsgatan 54

En workshop ledd av konstnär Jan-Erik Andersson och arkitekt Olavi Koponen, med tanken av sammankoppla konst- och arkitektur studerande. I workshopen fanns deltagare från Aalto Universitetet, Bildkonstakademin samt Åbo Konstakademi. I kvällsprogrammet ingick ett besök i Life on a Leaf-huset.

Söndag 30.9.2018. 11:00-16:00. Ett seminarium öppet för allmänheten i Sibeliusmuséet I Åbo.

Keynote presentationer:

Jan-Erik Andersson is known for many imaginative environmental artworks and the Life on a Leaf house, which is also his doctoral work at the Academy of Fine Arts. Together with architect Erkki Pitkäranta he has creating several buildings and public spaces as collaborations. Andersson has lectured extensively, among others as invited in the architectural department at Yale, in Carleton architectural school in Ottawa and in the Henry Moore Institute. www.anderssonart.com

Föreläsningen på video: https://youtu.be/k9ddSYSGW6I

Helena Sandman has been involved in numerous architecture projects in Africa and India as a part- ner of Hollmén Reuter Sandman Architects and is one of the founders of Ukumbi NGO. She has reflected on how Northern aesthetics communi-cate with local cultures and how these can enrich each other. Hollmén Reuter Sandman Architects’ projects were presented as part of the main ex- hibition at Venice Biennale, “Reporting from the front” in 2016. www. hollmenreutersandman.com, www.ukumbi.org

Föreläsningen på video: https://youtu.be/wWaB0NoPf0U

Ion Sorvin, Copenhagen, is the leader of the Danish art collective N55. They work by combin- ing artistic thought with architecture and design to create practical tools with which we, in a sus- tainable way, can deal with the environment and society. Instructions for their solutions are copy-right free and can be downloaded from their web site www.n55.dk

Föreläsningen på video: https://youtu.be/qVvB8-ulfvA

Olavi Koponen is well known for his imagina- tive use of wood in detached houses, the most famous example being the Kotilo house in Espoo. Koponen works in Grenoble as a part of the R2K Architecte office. Recently he won the Wooden Building of the Year prize in France. Koponen is known for his bold opinions. He has also been a Professor of Arts. www.r2k-architecte.com, www.woodarchitecture. fi/architects/arkkitehtitoimisto-olavi-koponen

Föreläsningen på video: https:https://www.youtube.com/watch?v=TJm2t6_t6Jo

5.2.2018. Jan-Erik Andersson: Maten och Rico (Ruoka ja Rico)

Restauratör Ulderico de Santis berättar (på finska)

Jan-Erik Anderssons 45 minuter långa videodokumentär är tyvärr på finska, utan svensk textning. Detta beror på att Andersson låtit Ulderico de Santis (Rico) hålla en 45 minuter lång monolog på en finska, som han lärt sig enbart genom att jobba i restaurangen. Hans språk är därför mycket poetiskt och svårt att översätta. Videon kan trots det intressera även svenskspråkiga som besökt Trattoria Romana eller Bassi under årtiondens lopp.

Videons första version gjordes för den två dagar långa happeningen Language Eating som AmosLAB och Andersson arrangerade på Wäinö Aaltonen museet 2014. Där diskuterades mat och språk som väsentligare för att definiera identitet än nationella gränser.

Den 45 minuter långa videon publiceras i 4K-kvalitet på YouTube:  https://youtu.be/C4H2GlJRkNU

Life on a Leaf 1 symposium 19.6.2017

Forskning, konst, arkitektur, stadsmiljö. Ett hus som forskningsstation.

Stödgruppen för Life on a Leaf huset och AmosLAB ordnade den 19.6.2017 ett symposium i Life on a Leaf huset på Hirvensalo i Åbo. Under seminariet diskuterades utvecklandet av konstnären och doktorn i bildkonst Jan-Erik Anderssons uppmärksammade Life on Leaf hus till en forskningsstation, kopplad till Åbo Akademi och Turun Yliopisto.

Under seminariet och den efterföljande diskussionen söktes efter nya metoder och idéer för att huset på bästa sätt skall tjäna konst och vetenskap, samt verka som en nod för att skapa nya kontaktytor mellan universitet både i Finland och internationellt. I en värld där nya utmaningar kräver nya initiativ, kan konst och konstnärligt tänkande skapa mervärde även i den akademiska miljön? Hur kan verksamheten se ut när konst möter vetenskap? Hur ser vår nya miljö ut, där vi bygger upp vår framtid? Hur kan forskning och konst påverka den?

Stödgruppen för att utveckla huset, som verkat under ett år, vill konkret utveckla huset till ett residens, där forskande konstnärer eller akademiker ges möjlighet att verka i en unik och stimulerande miljö. Samtidigt är huset öppet för symposier, konserter, möten och annan verksamhet som vårt seminarium öppnar upp.

Opening speech by Cay Sevón. Introduction by moderator Bengt Kristensson Uggla

Keynote speeches

1. Robert Powell: Artists, the Art, & ´Place´. A Personal Journey

2. Jan Kaila: Artistic Research

3. Hanna Johansson: Art, the public sphere and semi-public houses

Symposium discussions

22.9.2017. Cosmos–ett bord som reagerar på ljud!

Ett samarbetsprojekt mellan konstnären Jan-Erik Andersson, AmosLAB och IT-avdelningen vid Åbo Akademi, under ledning av professor Johan Lilius, presenterades fredagen den 22.9. för pressen. Under StartIT-dagen ordnades även en workshop för nya IT-studeranden, som hölls av konstnären Jan-Erik Andersson, där Cosmos-bordet presenteras.

Projektet kombinerar innovativt modern sensorteknologi och signal-analys, med modern ornamentik. Cosmos är ett kaffebord som finns utplacerat bland andra bord i IT avdelningens Café. Bordets vita yta producerar ett antal olika mönster beroende på hur man använder bordet (t.ex. rörelse av kaffekoppar), och kan via kreativ programmering engagera användaren i en dialog där komplicerade mönster skapas via användarens rörelser.

12.5.2017. ”Ornamentering och konst i Life on a Leaf-huset”. Föreläsning på Yale University, New Haven

Jan-Erik Andersson blev inbjuden att hålla en föreläsning på arkitekturavdelningen vid Yale. Andersson presenterade Life on a Leaf- husprojektet, samt höll slutkritik för professor Kent Bloomers elever i kursen för ornamentik.

14.2.2016. CULTURE 3.0. Cultural Participation as a Source of New Forms of Economic and Social Value Creation: A European Perspective. Föreläsning av Pier Luigi Sacco

AmosLAB, tillsammans med Åbo Akademi och Svenska teatern i Helsingfors, arrangerade ett en dags seminarium med professor Pier Luigi Sacco, en av de ledande experterna i världen i kulturekonomi. Han har gjort banbrytande forskningsinsatser angående betydelsen av kultur och kulturellt engagemang för innovation och tillväxt ur ett bredare samhälleligt perspektiv.
I samband med föreläsningen ordnades ett forskarseminarium under ledning av AmosLABs forskningschef, professor Bengt Kristensson Uggla, med inledningar av DFA Jan-Erik Andersson, Johan Storgård och Joakim Lind med respons av professor Sacco.

Föreläsningen presenteras kort i ett PDF-dokument: CULTURE 3.0. Cultural Participation as a Source of New Forms of Economic and Social Value Creation: A European Perspective

Art Approaching Science and Religion

How can science and religion be explored from the perspective of the arts?

Thursday, 12 May 2016 at the Sibelius Museum, Åbo/Turku.

The symposium Art Approaching Science and Religion was arranged by AmosLAB  together with the Donner Institute, with support from the Kone foundation and the Hjelt foundation.

The symposium aimed at bringing together the fields of art, science and religion. How can science and religion be explored from the perspective of the arts? Themes to be discussed will unwind from and be elaborated on contemporary notions of beauty, ornament, and public art. The public and aesthetic space offer not only timeless objects of appreciation, aesthetic value and use, but also habits and rituals. The aim was to bring out different images of how aesthetics, as a historical and contemporary tradition, is formed together with strands of artist research, art criticism, art history as well as the humanities, philosophy, and religious studies.

Opening of the Symposium: Bengt Kristensson Uggla

KENT BLOOMER “[The Greeks] called it KOSMOS which means ornament” Response: Pauline von Bonsdorff

MELISSA RAPHAEL The Creation of Beauty by its Destruction Idoloclasm in Modern and Contemporary Jewish Art Response: Ruth Illman


SERAFIM SEPPÄLÄ
The Temple of Non-Being Response: Catharina Raudvere


MARK C. TAYLOR
The Aesthetic Turn Response: Esa Saarinen

Bengt Kristensson Uggla Amos Anderson Professor of Philosophy, Culture, and Management at Åbo Akademi University.

Kent Bloomer Founder of Bloomer Studio and Professor on the Faculty of Architecture at Yale University.

Pauline von Bonsdorff Professor of Art Education atthe University of Jyväskylä.

Melissa Raphael Professor of Jewish Theology at the University of Gloucestershire.

Ruth Illman Docent of Comparative Religion, Director of the Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, Åbo.

Serafim Seppälä Professor of Systematic Theology and Patristics at the University of Eastern Finland, Joensuu,and an ordained monk and priest in the Orthodox Church of Finland

Catharina Raudvere Professor of History of Religion, University of Copenhagen.

Mark C. Taylor Professor of Religion at Columbia University and author of several books on religion and philosophy, art, architecture, media, technology, financial markets, and higher education

Esa Saarinen Professor of Applied Philosophy, Aalto University, Helsinki.

Art Approaching Science and Religion

AmosLAB arrangerar tillsammans med Donnerska Institutet för religionsvetenskap och kulturhistoria (www.abo.fi/donnerskainstitutet) ett internationellt symposium 11-13.5.2016.

Symposiet strävar till att föra samman konstens, vetenskapens och religionens fält med frågan hur undersöka vetenskap och religion ur konstens perspektiv? Teman för diskussionen utgår ifrån och utvecklas kring samtida uppfattningar om skönhet, ornament och konsten i det offentliga rummet.

Läs mera om det symposiet som förs på engelska här.

orna

Titanik galleria
5.5–29.5.2016

Hur upplever dagens konstnärer skönheten? Är ordet totalt uteslutet från den konstnärliga dialogen? Finns det ännu en plats för ornamentet? Hur ser ett ornament ut i dagens värld? I utställningen Ornament & Beauty kommenterar en grupp konstnärer dessa frågor, dels genom de utställda konstverken, men även genom texter, vilka finns publicerade i detta häfte.
Utställningen är kuraterad av konstnärerna och doktorerna i bildkonst Jan-Erik Andersson och Jan Kenneth Weckman, vilka tillsammans med filosofen och professorn Bengt Kristensson Uggla drar AmosLAB, ett laboratorium vid Åbo Akademi. Dess uppgift är att föra in konstnärliga projekt och konstnärligt tänkande i den akademiska miljön
(www.amoslab.fi).

Miten taiteilijat kokevat kauneuden tänään? Onko sana täysin kadonnut taiteellisesta keskustelusta? Onko ornamentille vielä tilaa? Miltä näyttää ornamentti nykyään? Näyttelyssä Ornament & Beauty esillä olevien taideteoksien ohella, taiteilijat haluavat myöskin kommentoida näitä kysymyksiä tekstien avulla, jotka ovat julkaistu tässä vihossa.
Näyttelyn kuratoivat kuvataiteilijat ja kuvataiteen tohtorit Jan-Erik Andersson sekä Jan Kenneth Weckman, jotka yhdessä filosofi ja professori Bengt Kristensson Ugglan kanssa toimivat AmosLAB´issa, Åbo Akademin yhteyteen perustetussa taiteellisen tutkimuksen laboratoriossa. AmosLAB pyrkii tuomaan taideprojektit ja taiteellisen ajattelun akateemiseen ympäristöön (www.amoslab.fi).

Gallery Titanik
May 5 – May 29, 2016

How do artists experience and address beauty at the moment? Has the notion of beauty vanished completely from artistic discourse? Are still ornaments allowed? What does a contemporary ornament look like? In the exhibition Ornament & Beauty, besides the art works presented, the artists also want to comment on such questions in the texts published here.
The exhibition is curated by artists DFA Jan-Erik Andersson and Jan Kenneth Weckman together with philosopher and Professor Bengt Kristensson Uggla, within AmosLAB, a laboratory for artistic research in connection with Åbo Akademi University. AmosLAB engages in bringing art projects and artistic thinking within academic environments
(www.amoslab.fi).

Ornament & Beauty

Language Eating

WAM och konstnären Jan-Erik Andersson ordnar 19.–20.9. Language Eating, en happening som med hjälp av konst och humor undersöker hur maten, språket och kulturen påverkar formandet av individens identitet. Höjdpunkten under veckoslutets program är Language Eating-performancen, under Åbodagen den 20.9, där olika språk och kulturer möts.

Tillställningens ide är att istället för att poängtera statsgränsernas och nationernas roll för skapandet av människans identitet, fokusera på matens och språkens roll för att ge individen identitet och samhörighet. Tillställningen vill visa de olika språkens och matkulturernas roll för att skapa framtidens samhälle. Under veckoslutets program, som planerats av Jan-Erik Andersson, finns bland annat föreläsningar och performancer, som är öppna för alla. I Åbo pratas ungefär 100 olika språk och vårt ambitiösa mål är att nå en representant från alla dessa grupper, för att mötas under en gemensam performance på Åbodagen.

Läs mer

Language Eating

WAM ja taiteilija Jan-Erik Andersson järjestävät 19.–20.9. Language Eating -tapahtuman, joka tarkastelee taiteen ja huumorin keinoin ruuan, kielen ja kulttuurin vaikutusta identiteetin muodostumiseen. Tapahtumaviikonloppu huipentuu Turun päivänä 20.9. toteutettavaan Language Eating -performanssiin, jossa eri kielet ja kulttuurit kohtaavat.

Tapahtuman ideana on nostaa valtionrajojen ja kansallisuuksien sijaan fokukseen kieli ja ruokakulttuuri identiteetin muodostajina ja yhdistävinä elementteinä. Tapahtuma pyrkii osoittamaan eri kielten ja ruokakulttuurien tärkeyden huomispäivän yhteiskunnan rakentamisessa. Jan-Erik Anderssonin ideoiman tapahtumaviikonlopun aikana ohjelmassa on mm. kaikille avoimia luentoja ja performansseja. Turussa puhutaan hieman yli sataa eri kieltä ja kunnianhimoinen tavoitteemme on tavoittaa edustaja mahdollisimman monesta näistä kieliryhmistä mukaan Turun päivän yhteiseen performanssiimme.

Lue lisää

7.12.2015. Jan-Erik Andersson och AmosLAB presenterar:

Kan konsten bli jordbrukets räddning?!

En föreläsning av Ian Hunter och Celia Larner (UK). Föreläsarna är konstnärliga ledare för Littoral Arts Trust, som i mer än 25 år har jobbat för nya kritiska konstformer, som ett svar på de utmaningar förändringarna inom ekonomi, kultur och miljö på landsbygden i Storbritannien, utgör.

merzwallinsitu

Rubriken för Hunters och Larners förläsning är:

Agri-Merz: från Konst-lador till Merz-ladan. Eller hur avantgarde-konstnären Kurt Schwitters kom att bli den som hjälpte engelska jordbrukare.

Som en följd av den ödesdigra mul- och klövsjuke-epidemin i Storbritannien under 2001, som kostade cirka 11 miljarder euro, sökte regeringen efter nya radikala tankesätt för att återbygga landsbygdens ekonomiska mönster och för att få till stånd innovation inom den agrikulturella sektorn.

Som ett svar lyckades Littoral Arts Trust övertyga Arts Counsil England att inse fördelen med att stöda utvecklandet av en nationell konst- och kulturstrategi för jordbrukssektorn. Inledningsvis påstod Arts Counsil att ” det inte var deras jobb att stöda jordbrukare” samt att det inte fanns några föregångare som skapat konstverk på bondgårdar!

Då presenterade Littoral Kurt Schwitters och hans mycket speciella Merz-lada projekt i Cumbria. Och resten är, som man säger, historia! Littoral hjälpte även till med att grunda Rural Cultural Forum år 2007 för att hjälpa med att utföra lobby-arbete för kultur i rurala områden.

Kurt Schwitters avantgardistiska Merzbau projekt under 1900-talet, vars sista del utgörs av Merz-ladan, är en viktig del av konsthistorien.

Välkommen att ta del av förläsningen på video, samt av efterföljande diskussion. Hur har Littorals projekt utfallit? Behöver vi något liknande i Finland?

www.amoslab.fi, www.merzbarn.net, www.littoral.org.uk

19–20.9.2015. Jan-Erik Andersson, AmosLAB and the Turku City Art Museum (WAM) arranged Language Eating, a two days happening.

language_eating37

The main idea of the event was to explore the role of food and language to give identity and solidarity to people instead of the national borders. The highlight of the event was the Language Eating-performance where languages and cultures met for a symbolic meal.
In Turku around 100 different languages are spoken and the ambitious goal was to gather as many people as possible representing these languages, for the performance. Exhibition assistant Cecilia Gustafsson succeeded in getting persons representing 22 languages to take part in the performance.
In an attempt to mix the lectures with artistic interventions, sound artists Shawn Decker (Chicago) and Dirk Huelstrunk (Frankfurt) together with Edible Finns (Finland) were invited to participate. In an attempt to mix the lectures with artistic interventions, sound artists Shawn Decker (Chicago) and Dirk Huelstrunk (Frankfurt) together with Edible Finns (Finland) were invited to participate.The result became a wholeness stretching into the reality of today’s society with the refugee issues, but also into the very personal, introvert worlds of for example Kurt Schwitters’ ”non-sense” language in Ursonate.
The aim of AmosLAB is to produce material which can be used for educational purposes. Therefore all the participants have kindly given permission to publish their lectures (in English, Swedish and Finnish) and most of the performances on video (YouTube).

Day 1

Performance by Edible Finns: Kielikylpy. The Finnish word Kielikylpy consists of two words; kieli meaning tongue as well as language, and kylpy meaning bath. The English translation, Language Immersion, doesn’t have the same connotations. In the beginning of the video is an introduction to the Language Eating happening by curator Susanna Hujala.

Business lunch. CEO:s from companies, or other people with experience from having business lunches, discuss eating habits and cultural differences. The serving is handled by the performance group Edible Finns. Participants: Christoffer Taxell, Bengt Kristensson Uggla, Pekka Ruola, Roger Broo and surprise guests from the audience.

Lecture by PhD Ruth Illman: Good Food – Better Soul?

Lecture by artist and Doctor in Fine Arts Jyrki Siukonen: In search of the Ursprache, The end of the Universal languages of the Baroque era.


Lecture by PhD Päivi Mehtonen: The abstract element in language and literature in the early 20th century modernism (dada, Kandinsky, Schwitters).

Sound artist Dirk Huelstrunk performs and discusses Kurt Schwitters’ Ursonate. Due to copyright issues only the discussion afterwards is documented on video.

Abendbrot happening in the club of the german speaking community in Turku. A short lecture about the Abentbrot tradition. Visitors make themselves abendbrot from a variety of ingredients.

Day 2
The main performance Language Eating, with people representing 22 different language groups in Turku. They share food, which brought with them, with the audience. Sound artist Dirk Huelstrunk made a sound loop of the participants speaking the word food ithey n their own language.

Apple Concert. Artist Jan-Erik Andersson with sound artist Shawn Decker. Interactive sound performance in four parts. In one part the audience becomes a choir, each person eating an apple simultaneously.

Stefania Federico: MangiAMO…an emotional travel into the food

Rico ja ruoka. Video movie by Jan-Erik Andersson about the Italian restaurant owner Ulderico de Santis, who has been having restaurants in Turku for 30 years. He speaks in a Finnish language he has learned solely by serving people in the restaurant.(Video will be published later)

4.11.2014 AmosLAB in collaboration with the Turku City Art Museum Language Eating Preject Day.

AmosLAB´s preject day, preparing for the forthcoming project Language Eating, was held in November 2014 in the old Humanisticum building, which is the home of the laboratory at Åbo Akademi University in Turku. The preject day was organized as a continuous discussion, with food and drinks, between 1 and 7 pm, with a flow of people contributing to the contents and design of the project from different fields and disciplines.
The focus for the brainstorming was the coming Language Eating event, which will take place in the Turku City Art Museum on the 19th and 20th of September 2015, when the whole museum will be transformed into a scene for a large performance and seminar happening during two days. The aim of Language Eating is to elaborate on the questions concering people’s identity, not from the starting point of nationality, but exploring the complex web of relationships between language and eating habits.
Originally, the idea was created by Turku artist Jan-Erik Andersson, who is also the artistic leader of the AmosLAB. During the preject day at Amos LAB, the original concept was developed, cultivated and extended by the input from several people. One of the basic idea of the AmosLAB is to act in the borderland between art and science.
In this successful preject day a number of collaborators participated and contributed with their competences: Museum Director Päivi Kiiski, Museum Curator Susanna Hujala, Art Instructor Tea Langh, Reasearch Leader (German language) Christopher Schmidt, Professor of Philosophy Martin Gustafsson, Director of Donnerska Institutet Ruth Illman, and Journalist Olav S Melin from Magma thinktank.
The preject day was hosted and conducted by the scientific leader Professor Bengt Kristensson Uggla and artistic leader Artist and Doctor Jan-Erik Andersson, at Amos Anderson Laboratory for Artful Making.
Hungry for food and thoughts? Book the dates September 19–20, 2015!

amoslab5

14.8.2014 Ornament – Creating Cosmos out of Chaos

AmosLab introduces: Artist Jan-Erik Andersson and invited musicians Mats Lillhannus and Ulf Långbacka in collaboration with sound artist Dirk Huelstrunk and Florakören.
For the Aboagora conference AmosLAB presents a workshop led by visual artist Jan-Erik Andersson, who has a long interest in the role of ornament in creating architectural and mental space. The original meaning of the word ornament comes close to cosmos and order and represents an energy for bringing order into chaos.Although Modernism repressed the role of the ornament, Andersson believes that it still has an important, at least symbolic, meaning in creating a sustainable society; caretaking, fun, slow life, communication. We can find traces of ornamentation also in surprising places as the minimalism of the music scene in USA in the 50-ties and 60 ties.The workshop mixes ornament theory with pictorial documentation and contributions by invited musicians and a sound artist. The workshop also strives to create a happening-like situation by involving the audience in interaction and discussions.


The individual parts can be found at:
1:35 Jan-Erik (part of “The Destruction of Beauty” video)
6:00 Florakören choir
11:39 Dirk (“Breath.Out”)
16:10 Jan-Erik (Lecture about ornament in architecture, sound as ornament )
53:11 Dirk (“The White Thing”)
1:04:15 Mats. Medieval singing as embellishment
1:10:20 Ulf. From Chaos to order. Sound improvisation.
1:17:05 Dirk (“Repetition”)
1:23:49 Discussion

23–25.2.2014 Art as a Provocateur and Enabler of Citizen Action / Active Citizenship

An international Think Tank arranged by professor Venu Dupha (Nottingham Trent University) in collaboration with Silja Suntola (Creative Industries, Helsinki), was facilitated in the Life on a Leaf house. To create an inspiring environment for the 17 participants, the Life on a Leaf house was chosen for the venue.

Jan-Erik Anderssons bok: WAU – åsikter om finländsk arkitektur har kommit ut på Schildts & Söderströms.

I boken behandlar Andersson sina tankar (och bilder!) om konst och arkitektur som samlats under årens lopp. Texten på bokens bakpärm:

“Lådan är inne igen” säger arkitekten och chefredaktören för tidskriften Arkkitehtilehti Jorma Mukala i en diskussion om ett kommande Guggenheimmuseum i Helsingfors. Konstnären och doktorn i bildkonst Jan-Erik Andersson – känd för sitt bladformade helhetskonstverk och Life on a Leaf, ett hus i Åbo som också är hans hem, planerat och förverkligat tillsammans med arkitekt Erkki Pitkäranta – tycker annorlunda! “Vi behöver en arkitektur som är baserad på färg, fantasi och överraskningar. Bland finländska arkitekter har ordet Wau-arkitektur fått en negativ klang. Men jag tror att arkitekterna borde lära sig – just precis det – att skapa byggnader som får betraktaren att säga Wau!”, säger Andersson. Ett sätt att göra detta är att ta med konst och konstnärer för att utforma byggnaderna till överraskande helheter där ornamentik och konstnärliga inslag genomsyrar hela byggnaden, även dess form. Andersson gör en resa börjande från Tölöviken till olika byggnader i Finland och utomlands där han träffar arkitekter, självlärda byggare och även beslutsfattare för att diskutera varför vår byggda miljö är så steril, tråkig och likformad. Andersson påstår att det inte primärt handlar om pengar, utan är resultatet av ett slappt och rigoröst tänkande och en arkitektkår som med en skråliknande pietet bevakar vad som ska anses vara god smak och vad inte.

Förlag: Schildts & Söderströms

116 sidor, 130 bilder
Pris: 22 €
Finns i välförsedda bokhandlar eller i S&S nätbokhandel

ISBN: 9789515233158

WAU – åsikter om finländsk arkitektur