Nätverk

Nätverk

Konstnärlig ledare
Jan-Erik Andersson, konstnär och doktor i bildkonst.
jan-erik.andersson@anderssonart.com

Vetenskaplig ledare
Bengt Kristensson Uggla, Amos Anderson-professor i filosofi, kultur och företagsledning.
bengt.kristenssonuggla@abo.fi

Forskare
Jan Kenneth Weckman, konstnär och doktor i bildkonst.
www.jankennethweckman.fi

Nätverksfakultet

  • Professor Shawn Decker, School of the Art Institute of Chicago, USA.
  • Professor Pierre Guillet de Monthoux, Copenhagen Business School