Nätverk

 

Nätverk

Konstnärlig ledare
Jan-Erik Andersson, konstnär och doktor i bildkonst.
jan-erik.andersson@anderssonart.com

Vetenskaplig ledare
Bengt Kristensson Uggla, Amos Anderson-professor i filosofi, kultur och företagsledning.
bengt.kristenssonuggla@abo.fi

Referensgrupp
Roger Broo, ordförande
roger.broo@abo.fi
Berndt Arell, Chef för Nationalmuseum, Stockholm

Fellow
Jan-Kenneth Weckman, konstnär, doktor i bildkonst

Nätverksfakultet

  • Professor Shawn Decker, School of the Art Institute of Chicago, USA.
  • Professor Pierre Guillet de Monthoux, Copenhagen Business School