Projekt

 

Verksamheten vid AmosLAB är organiserad i projektform, där varje projekt präglas av samarbeten mellan konstnärer, forskare, entreprenörer och politiker i olika konstellationer…

Projektlogik

Varje projekt leds av en projektledare och med en egen budget (där huvuddelen av kostnaderna täcks via externt finansiellt stöd). Processen följer följande faser:

Prejektfas:

  • Förberedande arbete med projektplan.
  • Brainstorming-dag för bearbetning av frågor om finansiering, pedagogiskt koncept, dokumentation, kommunikation och konstellation av samarbetspartners.
  • Kick off.
  • Reviderad projektplan.

Projektfas:

  • Genomförande.
  • Pedagogiska aktiviteter.

Postjektfas:

  • Dokumentation.
  • Utvärdering.